Rodzaje

Rodzaje

Rodzaje serwerow

Serwery występują w rozlicznych typach, wśród nich powszechne są serwery hardwareowe a więc serwery sprzętowe a także serwery softwareowe czyli serwery programowe. Pierwsza z tych grup maszyn komputerowych odnosi się do specjalistycznych urządzeń, które mają być programowalne ale w nie za dużym stopniu. To w jakim konkretnie zależy przede wszystkim od potrzeb aktualnych w sieci. Ogólnie warto pamiętać, że mają one specjalnego typu oprogramowanie, co pozwala na ich świetne, precyzyjne wręcz dopasowanie do zmieniających się potrzeb. Kolejny model a więc serwery softwareowe czyli inaczej programowe opierają się przede wszystkim na konkretnym oprogramowaniu, które gwarantuje efektywne działanie komputera.

Jest to tak zainstalowane, aby była sposobność udostępniania za jego pośrednictwem swych własnych zasobów dla komputerów w obrębie sieci. Wśród popularnych rodzajów serwerów warto wyszczególnić między innymi serwery pocztowe, wydruku, plików, dostępowy, baz danych, list dyskusyjnych, firewalle, serwery www, serwery bezstanowe, serwery sieciowe, serwery nazw, serwery czasu oraz przepustek.

– autor artykułu